இந்திய மாலுமிகள் நல அமைப்பு சார்பில் உலக மாலுமிகள் தினம் அனுசரிப்பு

சென்னை : இந்திய மாலுமிகள் நல அமைப்பு (INDIAN SEAFARERS WELFARE ORGANIZATION -ISWOT) சார்பில் WORLD MARITIME DAY உலக மாலுமிகளின் தின கொண்டாட்டடம் சென்னை கிண்டி அருகிலுள்ள, […]