தமிழக சுதந்திர வாகன உரிமையாளர் மற்றும் ஒட்டுநர்கள் சங்கம்

அந்திய முதலீடுகளைக் கொண்டு செயல்படும் பன்னாட்டு நிறுவனம்


வாகன வாடகை கட்டணத்தை OLA /UBER நிர்ணயிக்கக் கூடாது.

OLA , UBER -ன் செயலிகளை தணிக்கை செய்து அரசு அங்கீகரிக்கும் வரை இச்செயலிகளை தடை செய்ய வேண்டும்.

ஓட்டுநர்களுக்கு கடுமையான பணிச்சுமையை ஏற்படுத்தும் ஸ்கீம்களை தடை செய்ய வேண்டும்.

செயலிகளால் ஏற்படும் குளறுபடிகளைக் காட்டு ஓட்டுநர்களிடம் அபராதம் விதிக்கக் கூடாது.

தமிழக அரசு, உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்களின் பிரதிநிதிகள் துணையுடன் ஒரு திபுணர் குழவை அமைத்து, ஓட்டுநர்களுக்கான வாடகையை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும்.

செயலிகளின் செயல்பாட்டை தொடந்து கவனிக்கப்பட வேண்டும்.

இடைத்தரகர்களை, உரிமையாளர் மற்றும் ஒட்டுநர்களை அடக்கும் சர்வாதிகாரர்கள் அல்லாத இடைத்தரகர்களாக செயல்பட வைக்க வேண்டும் என தமிழக சுதந்திர வாகன உரிமையாளர் மற்றும் ஒட்டுநர்கள் சங்கங்களின் சார்பாக அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.